Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής : Γιώργος Κουράσης
Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: Ιωάννης Λαζαρίδης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) Αναστάσιος Μαυρίδης
2) Χρήστος Καλός
3) Ελένη Σακισλή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) Μαρία Λυμπέρη
2) Μαρία Παντερή – Ηλιάδη
3) Γεράσιμος Λυμπεράτος